VERTROUWENSPERSOON

Belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon is er voor de gasten en de vrijwilligers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag in verband met activiteiten van de Stichting Duofietsen Bladel.

De taken die daarbij horen bestaan onder andere uit:

  • Beschikbaar zijn voor gasten en vrijwilligers die te maken hebben (gehad) met ongewenste omgangsvormen.
  • Eventueel doorverwijzen naar het bestuur of een bestuurslid van de Stichting Duofietsen Bladel.
  • Meedenken en adviseren over een mogelijke aanpak of een mogelijke oplossing van het probleem.
  • Het slachtoffer informeren over oplossingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het opstarten van een klacht, het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
  • Begeleiding en het verlenen van nazorg.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Het adviseren en ondersteunen van vrijwilligers en leden van het bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid rondom terugdringing ongewenste omgangsvormen binnen onze stichting.
  • Het toezicht houden op de naleving van de randvoorwaarden uit het protocol.

Onze vertrouwenspersoon:

Marcel Houben

Telefoon :         0497-383310