ANBI STATUS

Stichting Duofietsen Bladel is door de belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling.
Schenkingen aan een ANBI-instelling worden fiscaal vriendelijk behandeld.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Afhankelijk van het inkomen, en of het een eenmalige of een meerjarig overeengekomen gift is, bedraagt het bedrag dat u terug krijgt van de belasting tussen de 10 en 50  % van het geschonken bedrag.
Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

 

Jaarverslag 2022 Stichting Duofietsen Bladel.

Aansluitend bij initiatieven in de regio werd ook in Bladel een Stichting Duofietsen opgericht. Op 12 januari 2022 werd de notariële akte gepasseerd.  Het bestuur van de Stichting Duofietsen Bladel wordt gevormd door J. Evers, voorzitter, G. van de Put, secretaris, J. Halman, penningmeester, A. Paridaans, bestuurslid, H. van der Heijden, bestuurslid.

In de aanloopperiode zorgde het bestuur voor de noodzakelijke documenten, zoals:

-Inschrijving Kamer van Koophandel / UBO Registratie

-Benoemen lid van de Continuïteitscommissie dhr. M. Houben

-Privacybeleid Stichting Duofietsen Bladel

-Benoemen vertrouwenspersoon dhr. M. Houben

-Toepassen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

-Rooster van aftreden bestuursleden

-Beleidsplan Stichting Duofietsen Bladel 2022 – 2025

-Vrijwilligersbeleid / gastenbeleid / afspraken onderhoudsploeg

-Verzekering + Vrijwilligersbureau Gemeente Bladel

-Bestuursaansprakelijkheidsverzekering RABO

-Gebruiksafspraken Stalling Duofietsen Bladel

-Financiën: aanvraag ANBI-status; financiële overzichten, aanschrijven/benaderen sponsoren

Het bestuur heeft in 2022 elfmaal een vergadering belegd en daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met duofietsengebruikers uit de regio om ervaringen uit te wisselen.

Er werd gekozen te starten met drie duofietsen van de firma Roll-On te Hapert die begin augustus geleverd werden. Voor financiering werd een beroep gedaan op het Oranjefonds, Gemeente Bladel, Rabobank, Postcode Loterij Buurtfonds en lokale bedrijven.

Om de Stichting in Bladel de nodige bekendheid te geven werden artikelen geplaatst in o.a. PC55 en De Schakel en door middel van het verspreiden van flyers, via de website en het bezoeken van ouderenbijeenkomsten door bestuursleden  bij ‘De Goei Plak’ en de ‘Zonnebloem’. Daarbij werd ook een oproep gedaan aan vrijwilligers en gasten om zich op te geven voor de inzet van de duofietsen. Dit resulteerde in 2022 tot een opgave van 24 vrijwilligers en 28 gasten. Zij hebben in deze aanloopperiode in totaal voor 27 ritten met 74 gasten gebruik gemaakt van de duofietsen, die daardoor ruim 750 km per fiets gereden hebben.

In de praktijk bleek al snel dat de afgesproken bijdrage van de gasten à € 5,- voor consumptie vrijwilliger + onderhoud fietsen niet handig was tijdens terrasbezoek, waardoor dit bijgesteld werd tot € 8,- voor consumpties vrijwilliger + gast + onderhoud fietsen.

Op 13 september werden de nieuwe duofietsen officieel gepresenteerd in aanwezigheid van wethouder D. Jansen en de regionale pers (E.D.), waarbij ook enkele vrijwilligers en gasten waren uitgenodigd.

Aan het einde van de fietsperiode organiseerde het bestuur een afsluitende bijeenkomst met de vrijwilligers, waarbij gesproken werd over de ervaringen van de afgelopen periode en ideeën / suggesties uitgewisseld konden worden.

Een aantal zaken zijn nog in verdere ontwikkeling, zoals het bezettingssysteem voor de fietsen en de website van Stichting Duofietsen Bladel.

 Jaarstukken 2022